Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3 Warszawa

Terminy 

1.Rozwiązywanie problemów wychowawczych

21-22 sierpnia 2019

2.Psychopedagogika traumy

21-22 sierpnia 2019

3.Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

3-4 września 2019

4.Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm

3-4 września 2019

5.Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja

17-18 września 2019

6.Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 

17-18 września 2019

7.Asystent rodziny- metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

26-27 września 2019

8.Zarządzanie ludźmi

26-27 września 2019

 

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie

Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn

Terminy 

1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

3-4 września  2019

2. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

10-11 września  2019

3. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

12-13 września  2019

4. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

17-18 września  2019

5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

19-20 września  2019

6. Psychopedagogika traumy

7-8 października 2019

(14-15 października)

 

Organizator szkolenia: Towarzystwo Nasz Dom

Miejsce szkolenia: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty,

Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn

Termin

1.Psychopedagogika traumy

2-3 października 2019

2. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią i zwiększoną podatnością na uzależnienia. Podstawy nauki o więzi.

2-3 października 2019

3. Psychopedagogika traumy

8-9 października 2019

Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie.

UWAGA!

Szkolenia zaplanowane na 13-14 grudnia, których organizatorem jest WSP tj. 1. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni-infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line i 2.Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny, zostają odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Szkolenie: „Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji” zaplanowane na 21-22 listopada, których organizatorem jest WSP zostaje odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Szkolenie:” Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni-infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line” zaplanowane na 17-18 października, których organizatorem jest WSP zostaje odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.
Nowy termin szkolenia 13 - 14 grudnia 2018.

Szkolenie:” Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny” zaplanowane na 17-18 października, których organizatorem jest WSP zostaje odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Nowy termin szkolenia 13 - 14 grudnia 2018.

Szkolenia zaplanowane na 03-04 października, których organizatorem jest WSP tj.” Organizacja i kontrola pracy w placówkach realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zostaje przeniesione na 9-10 października ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved