Projekt „Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” to cykl BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ONLINE.

Szkolenia (dwudniowe) obejmują szeroki zakres tematyczny, a ich celem jest podnoszenie kompetencji pracowników, a tym samym jakości usług w obszarze wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie otrzymacie Państwo szczegółowe informacje i link z zaproszeniem do szkolenia. 
Dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ.
Szkolenia rozpoczynają się od godziny 9:00 do 12:00 on-line (zdalnie), a od godziny 13:00 do 16:00 offline - część statyczna, praca na materiałach (np. studium przypadku, kazus, nagrany wykład).

Do udziału zapraszamy osoby zatrudnione na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Szkolenia skierowane są do:  

- asystentów rodziny 

- pracowników placówek wsparcia dziennego 

- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

- pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

- pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie  

- pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego 

- pedagogów  

- psychologów  

- osób prowadzących terapię 

- opiekunów dziecięcych 

- pracowników socjalnych w placówce 

- rodzin zastępczych  

- osób prowadzących rodzinne domy dziecka  

VIII edycja szkoleń w ramach projektu Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej:

Szkolenia IV Kwartał 2021

1. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 2-3 października 2021 r.(szkolenie weekendowe)

2. Wybrane aspekty zarządzania w nurcie TSR (kadra kierownicza OPS-ów) 2-3 października 2021r.  (szkolenie weekendowe).

3.Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym 7-8 października 2021 r.  
4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 7-8 października 2021 r.

5. Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną 7-8 października 2021 r.

6.Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

9-10 października 2021 r(szkolenie weekendowe)

7. Zarządzanie ludźmi 16-17 października 2021 r(szkolenie weekendowe)

8. Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+ (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) oraz Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 16-17 października 2021 r(szkolenie weekendowe)
9. Zarządzanie sobą w czasie 21-22 października 2021 r

10. Praca z klientem agresywnym, skracającym dystans 21-22 października 2021 r

11. Szkolenie z zakresu edukacji finansowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny 28-29 października 2021 r.

12. Wypalenie zawodowe 30-31 października 2021 r.

13. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 30-31 października 2021 r. (szkolenie weekendowe)

14. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 30-31 października 2021 r. (szkolenie weekendowe)

15. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży 6-7 listopada 2021 r. (szkolenie weekendowe).
16. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 13-14 listopada 2021 r

17. Asystent rodziny - budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych 13-14 listopada 2021 r.

18. Praca z osobą uzależnioną 18-19 listopada 2021r.

19. Cyberprzemoc wśród młodzieży 18-19 listopada 2021r

20. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 20-21 listopada 2021 r (szkolenie weekendowe)

21. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc 20-21 listopada 2021r

22. Psychopedagogika traumy 25-26 listopada 2021 r

23. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 25-26 listopada 2021 r.

24. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on- line 25-26 listopada 2021 r. (szkolenie weekendowe).

25. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 2-3 grudnia 2021 r.

26.Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy 2-3 grudnia 2021 r.
27. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania 4-5 grudnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)

28. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną oraz Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą "Za życiem" (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 4-5 grudnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)

29. Podstawy nauki o więzi i przywiązaniu 9-10 grudnia 2021 r.

30. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 9-10 grudnia 2021 r.
31. Metody dialogu motywującego - praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze 11-12 grudnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)

32. Depresja u dzieci i młodzieży 11-12 grudnia 2021 r. (szkolenie weekendowe).

 

 

 

III Kwartał 2021

 1. Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym 08-09 lipca 2021 r.
 2. Wybrane aspekty zarządzania w nurcie TSR (kadra kierownicza OPS-ów) 08-09 lipca 2021 r.
 3. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 10-11 lipca 2021 r.(szkolenie weekendowe)
 4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 10-11 lipca 2021 r. (szkolenie weekendowe)   
 5. Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 15-16 lipca 2021 r
 6. Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną 15-16 lipca 2021 r.
 7. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 17-18 lipca 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 8. Zarządzanie ludźmi 17-18 lipca 2021 r.(szkolenie weekendowe)
 9. Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+(pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 22-23 lipca 2021
 10. Zarządzanie sobą w czasie 22-23 lipca 2021 r
 11. Praca z klientem agresywnym, skracającym dystans 29-30 lipca 2021 r
 12. Wypalenie zawodowe 29-30 lipca 2021 r.
 13. Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą "Za życiem" (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 05-06 sierpnia 2021 r.
 14. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży 07-08 sierpnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 15. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 07-08 sierpnia 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 16. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych  12-13 sierpnia 2021 r.
 17. Szkolenie z zakresu edukacji finansowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny 12-13 sierpnia 2021r. 
 18. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 19-20 sierpnia 2021 r.
 19. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 21-22 sierpnia 2021 r (szkolenie weekendowe)
 20. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 21-22 sierpnia 2021 r (szkolenie weekendowe)
 21. Psychopedagogika traumy  26-27sierpnia 2021r.
 22. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 28-29 sierpnia 2021r.(szkolenie weekendowe)
 23. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc 04-05 września 2021r. (szkolenie weekendowe)
 24. Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy 04-05 września 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 25. Cyberprzemoc wśród młodzieży 09-10 września 2021 r.
 26. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 09-10 września 2021 r. 
 27. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 11-12 września 2021 r. (szkolenie weekendowe)

28.Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 11-12 września 2021 r. (szkolenie weekendowe) 

29. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line 11-12 września 2021 r. (szkolenie weekendowe)

30. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy 16-17 września 2021 r.

31. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 18-19 września 2021 r. (szkolenie weekendowe)

32. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 18-19 września 2021 r. (szkolenie weekendowe)

33. Podstawy nauki o więzi i przywiązaniu 23-24 września 2021 r.

34. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 23-24 września 2021 r

35. Metody dialogu motywującego - praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze 25-26 września 2021 r. (szkolenie weekendowe)

36.Depresja u dzieci i młodzieży 25-26 września 2021 r. (szkolenie weekendowe)

II KWARTAŁ 2021

 1. Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym 10-11 kwiecień 2021 r.(szkolenie weekendowe) 
 2. Wybrane aspekty zarządzania w nurcie TSR (kadra kierownicza OPS-ów) 10-11 kwiecień 2021 r.(szkolenie weekendowe)
 3. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 15-16 kwiecień 2021 r.
 4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 15-16 kwiecień 2021 r.  
 5. Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+ (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 17-18 kwiecień 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 6. Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną 17-18 kwiecień 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 7. Psychopedagogika traumy 22-23kwiecień 2021 r. NOWY TERMIN: 13-14 maja 2021 r.
 8. Zarządzanie ludźmi 22-23 kwiecień 2021 r. 
 9. Zarządzanie sobą w czasie 24-25 kwiecień 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 10. Praca z klientem agresywnym, skracającym dystans 24-25 kwiecień 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 11. Wypalenie zawodowe 29-30 kwiecień 2021 r.  
 12. Podstawy nauki o więzi i przywiązaniu 29-30 kwiecień 2021 r. NOWY TERMIN: 27-28 maja 2021 r.
 1. Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą "Za życiem" (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 08-09 maj 2021 r. (szkolenie weekendowe) 
 2. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży 08-09 maj 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 3. Psychopedagogika traumy 13-14 maja 2021 r.
 4. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 13-14 maj 2021 r.
 5. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych  13-14 maj 2021 r.
 6. Szkolenie z zakresu edukacji finansowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny 15-16 maj 2021r. 
 7. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 18-19 maj 2021 r
 1. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 11-12-13 maj 2021 r. Uwaga! Nowy termin
 2. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc 22-23 maj 2021r. (szkolenie weekendowe)
 3. Praca z osobą uzależnioną 22-23 maj 2021r. (szkolenie weekendowe)
 4. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 27-28 maj 2021r.
 5. Podstawy nauki o więzi i przywiązaniu  27-28 maja 2021 r.
 6. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 27-28 maj 2021r.
 7. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 29-30 maj 2021 r. NOWY TERMIN:05-06 czerwiec 2021 r.
 8. Metody dialogu motywującego - praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze 29-30 maj 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 9. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 10-11 czerwiec 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 10. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 10-11 czerwiec 2021 r.
 11. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 05-06 czerwiec 2021 r.
 1. Cyberprzemoc wśród młodzieży 05-06 czerwiec 2021 r.
 1. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line 17-18 czerwiec 2021 r.
 2. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 17-18 czerwiec 2021 r.
 3. Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy 12-13 czerwiec 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 4. Depresja u dzieci i młodzieży 12-13 czerwiec 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 19-20 czerwiec 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 6. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy 19-20 czerwiec 2021 r.(szkolenie weekendowe)
 7. Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 24-25 czerwiec 2021 r.
 8. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 24-25 czerwiec 2021 r.
 
 
 I KWARTAŁ 2021
 1. Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym 21-22 styczeń 2021 r.
2. Wybrane aspekty zarządzania w nurcie TSR (kadra kierownicza OPS-ów) 21-22 styczeń 2021 r.

3. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 23-24 styczeń 2021 r. (szkolenie weekendowe)

4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 23-24 styczeń 2021 r.(szkolenie weekendowe)

5. Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+ (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 28-29 styczeń2021 r.

6. Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną 28-29 styczeń2021 r

7. Psychopedagogika traumy 30-31 styczeń 2021 r. (szkolenie weekendowe)

8.Zarządzanie ludźmi 30-31 styczeń 2021 r. (szkolenie weekendowe)

9. Zarządzanie sobą w czasie 04-05 luty 2021 r.

10. Praca z klientem agresywnym, skracającym dystans 04-05 luty 2021 r.

11. Wypalenie zawodowe 06-07 luty 2021 r. (szkolenie weekendowe)

12. Podstawy nauki o więzi 06-07 luty 2021 r. (szkolenie weekendowe)

13. Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą "Za życiem" (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 11-12luty 2021 r.

14. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży 11-12luty 2021 r.

15. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 13-14 luty 2021 r. (szkolenie weekendowe)

16. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych 13-14 luty 2021 r. (szkolenie weekendowe)

17. Szkolenie z zakresu edukacji finansowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny 18-19 luty 2021r.

18. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 20-21 luty 2021r. (szkolenie weekendowe)

19. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 20-21 luty 2021r. (szkolenie weekendowe)

20. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc 25-26 luty 2021r.

21. Praca z osobą uzależnioną 25-26 luty 2021r. 

22. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji  27-28 luty 2021r. (szkolenie weekendowe)

23. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 27-28 luty 2021r. (szkolenie weekendowe)

24. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 04-05 marzec2021 r.

25. Metody dialogu motywacyjnego - praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze 04-05 marzec2021 r.

26. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 06-07 marzec2021 r. (szkolenie weekendowe)

27. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 06-07 marzec2021 r. (szkolenie weekendowe)

28. Cyberprzemoc wśród młodzieży 11-12 marzec2021 r.

29. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line  13-14 marzec2021 r. (szkolenie weekendowe)

30. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 13-14 marzec2021 r. (szkolenie weekendowe)

31. Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy 18-19 marzec2021 r.

32. Depresja u dzieci i młodzieży 18-19 marzec2021 r.

33. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 20-21 marzec 2021 r. (szkolenie weekendowe)

34. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy 20-21 marzec2021 r. (szkolenie weekendowe)

35. Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 25-26 marzec 2021 r.

36. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 27-28 marzec 2021 r. (szkolenie weekendowe)

 

II KWARTAŁ 2021

 1. Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym 10-11 kwiecień 2021 r.(szkolenie weekendowe) 
 2. Wybrane aspekty zarządzania w nurcie TSR (kadra kierownicza OPS-ów) 10-11 kwiecień 2021 r.(szkolenie weekendowe)
 3. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 15-16 kwiecień 2021 r.
 4. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 15-16 kwiecień 2021 r.  
 5. Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+ (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 17-18 kwiecień 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 6. Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną 17-18 kwiecień 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 7. Psychopedagogika traumy 22-23kwiecień 2021 r. NOWY TERMIN: 13-14 maja 2021 r.
 8. Zarządzanie ludźmi 22-23 kwiecień 2021 r. 
 9. Zarządzanie sobą w czasie 24-25 kwiecień 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 10. Praca z klientem agresywnym, skracającym dystans 24-25 kwiecień 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 11. Wypalenie zawodowe 29-30 kwiecień 2021 r.  
 12. Podstawy nauki o więzi i przywiązaniu 29-30 kwiecień 2021 r. NOWY TERMIN: 27-28 maja 2021 r.
 1. Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą "Za życiem" (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 08-09 maj 2021 r. (szkolenie weekendowe) 
 2. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży 08-09 maj 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 3. Psychopedagogika traumy 13-14 maja 2021 r.
 4. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 13-14 maj 2021 r.
 5.  Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych  13-14 maj 2021 r.
 6. Szkolenie z zakresu edukacji finansowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny 15-16 maj 2021r. 
 7. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 18-19 maj 2021 r
 1. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 11-12-13 maj 2021 r. Uwaga! Nowy termin
 2. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc 22-23 maj 2021r. (szkolenie weekendowe)
 3. Praca z osobą uzależnioną 22-23 maj 2021r. (szkolenie weekendowe)
 4. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 27-28 maj 2021r.
 5. Podstawy nauki o więzi i przywiązaniu  27-28 maja 2021 r.
 6. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 27-28 maj 2021r.
 7. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 29-30 maj 2021 r. NOWY TERMIN:05-06 czerwiec 2021 r.
 8. Metody dialogu motywującego - praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze 29-30 maj 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 9. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 10-11 czerwiec 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 10. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 10-11 czerwiec 2021 r.
 11. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 05-06 czerwiec 2021 r.
 1. Cyberprzemoc wśród młodzieży 05-06 czerwiec 2021 r.
 1. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line 17-18 czerwiec 2021 r.
 2. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 17-18 czerwiec 2021 r.
 3. Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy 12-13 czerwiec 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 4. Depresja u dzieci i młodzieży 12-13 czerwiec 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 19-20 czerwiec 2021 r. (szkolenie weekendowe)
 6. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy 19-20 czerwiec 2021 r.(szkolenie weekendowe)
 7. Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 24-25 czerwiec 2021 r.
 8. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 24-25 czerwiec 2021 r.

Przed szkoleniem prosimy o sprawdzenie ustawień kamerki i dźwięku, aby mogli Państwo w pełni i bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach. 

Każda osoba, która deklaruje chęć udziału w szkoleniu, może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 SZKOLENIA VII tury Z ZAKRESU:
 
1. Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną 17-18 październik 2020 r.
2. Zarządzanie sobą w czasie 17-18 październik 2020 r.
3. Praca z klientem agresywnym, skracającym dystans 17-18 październik 2020 r.
4. Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym 30-31 październik 2020 r. UWAGA NOWY TERMIN! 21-22 styczeń 2021 r.  
5. Wybrane aspekty zarządzania w nurcie TSR (kadra kierownicza OPS-ów) 30-31 październik 2020 r.
6. Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą "Za życiem" (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 30-31 październik 2020 r.
7. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży 14-15 listopad 2020 r.  UWAGA NOWY TERMIN! 12-13 grudzień 2020 r.
8. Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+ (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 14-15 listopad 2020 r. UWAGA NOWY TERMIN 28-29 styczeń 2021 r. 
9. Szkolenie z zakresu edukacji finansowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny 14-15 listopad 2020 r.
10. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc 28-29 listopad 2020 r.
11. Praca z osobą uzależnioną 28-29 listopad 2020 r.
12. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 28-29 listopad 2020 r.
13. Metody dialogu motywacyjnego - praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze 12-13 grudzień 2020 r.
14. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży UWAGA NOWY TERMIN! 12-13 grudzień 2020 r.
15. Cyberprzemoc wśród młodzieży 12-13 grudzień 2020 r.
16. Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy 12-13 grudzień 2020 r.
17. Depresja u dzieci i młodzieży 17-18 grudzień 2020 r.
18. Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 17-18 grudzień 2020r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizator szkoleń: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Miejsce szkolenia I: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa

1. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 5-6 marca 2020
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 5-6 marca 2020
3. Psychopedagogika traumy 12-13 marca 2020
4. Zarządzanie ludźmi 12-13 marca 2020
5. Wypalenie zawodowe 19 marca 2020
6. Podstawy nauki o więzi 20 marca 2020
7. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 19-20 marca 2020
8. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych 23-24 marca 2020
9. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 26-27 marca 2020
10. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami Uwaga! Nowy termin 26 marca 2020 
11. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji Uwaga! Nowy termin 31 marca 2020
12. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 2-3 kwietnia 2020
13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 2-3 kwietnia 2020
14. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi Uwaga! Nowy termin 16-17 kwietnia 2020
15. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line Uwaga! Nowy termin 16-17 kwietnia 2020
16. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny Uwaga! Nowy termin 20-21 kwietnia 2020

17. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną Uwaga! Nowy termin 23-24 kwietnia 2020
18. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy Uwaga! Nowy termin 23-24 kwietnia 2020
19. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) Uwaga! Nowy termin 7-8 maja 2020

Miejsce szkolenia II: Przystanek Toruń, ul. Chłopickiego 4, Toruń

1. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 13-14 lutego 2020
2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 27-28 lutego 2020
3. Psychopedagogika traumy 27-28 lutego 2020

4. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 12 marca 2020
5. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 13 marca 2020
6. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 12-13 marca 2020
7. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy Uwaga! Nowy termin 12-13 marca 2020
8. Przemoc w rodzinie - rozpoznanie, interwencja Uwaga! Nowy termin 19-20 marca 2020
9. Psychopedagogika traumy Uwaga! Nowy termin 19-20 marca 2020  
10. Wypalenie zawodowe 19 marca 2020
11. Podstawy nauki o więzi 20 marca 2020
12. Zarządzanie ludźmi Uwaga! Nowy termin 26-27 marca 2020
13. Praca z rodziną z problemem uzależnienia Uwaga! Nowy termin 26-27 marca 2020

14. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych 2-3 kwietnia 2020
15. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 2-3 kwietnia 2020

16. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 7-8 kwietnia 2020
17. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm Uwaga! Nowy termin 16-17 kwietnia 2020
18. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami Uwaga! Nowy termin 16-17 kwietnia 2020

19. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line Uwaga! Nowy termin 23-24 kwietnia 2020
20. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) Uwaga! Nowy termin 23-24 kwietnia 2020

Organizator szkolenia: Towarzystwo Nasz Dom, tel. 508 106 152

Miejsce szkolenia: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, al. Hrabska 4, Raszyn

1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych. Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną 22-23 stycznia 2020
2. Psychopedagogika traumy 4-5 lutego 2020
3. (Nie)grzeczne dziecko – jak pracować? Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym 4-5 lutego 2020
4. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią i zwiększoną podatnością na uzależnienia. Podstawy nauki o więzi.                                    

    Uwaga! nowy termin 26-27 marca 2020
5. Psychopedagogika traumy Uwaga! nowy termin 26-27 marca 2020
6. (Nie)grzeczne dziecko – jak pracować? Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym 26-27 marca 2020

7. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 26-27 marca 2020

Organizator szkolenia: Grupa OSB, tel. 89 542 42 70

Miejsce szkolenia: Ostrołęka

1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie - 25 lutego 2020
2. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny - 24 marca 2020
3. Psychopedagogika traumy - 25 marca 2020
4. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną - 26 marca 2020
5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną - 31 marca 2020
5. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym - 1 kwietnia 2020

Miejsce szkolenia: Radom

1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie - 10 marca 2020
2. Psychopedagogika traumy - 11 marca 2020
3. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną - 12 marca 2020
4. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną - 17 marca 2020
5. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym - 18 marca 2020
6. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny - 19 marca 2020

Miejsce szkolenia: Toruń

1. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny- opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny - 13-14 lutego 2020
2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną - 27-28 lutego 2020
3. Psychopedagogika traumy - 27-28 lutego 2020
4. Podstawy nauki o więzi - 20 marca 2020
5. Współpraca interdyscyplinarna- asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi - 7-8 kwietnia 2020

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved