Zakończyliśmy diagnozę potrzeb szkoleniowych

Zakończyliśmy diagnozę potrzeb szkoleniowych i na jej odstawie, już w listopadzie, uruchomimy I turę szkoleń w projekcie.

  • Psychopedagogika traumy
  • Podstawy nauki o więzi
  • Wypalenie zawodowe
  • Rozwiązywanie problemów wychowawczych
  • Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie
  • Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy
  • Szkolenie obejmujące prawo pracy, ochronę danych osobowych oraz zamówienia publiczne
  • Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved