Harmonogram szkoleń

Najbliższe szkolenia w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej będą odbywać się w dniach:

10-11 stycznia - Rozwiązywanie problemów wychowawczych

30-31 stycznia - Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

1-2 lutego - Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy

6-7 lutego - Szkolenie obejmujące prawo pracy, ochronę danych osobowych oraz zamówienia publiczne

8-9 lutego - Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji

15-16 lutego - Psychopedagogika traumy

19-20 lutego - Wypalenie zawodowe

22-23 lutego - Podstawy nauki o więzi

DZIEŃ I

8.45- 9.20 rejestracja uczestników, odbiór materiałów piśmienniczych i pomocy dydaktycznych, przekazanie dokumentów podróży

9.30 - rozpoczęcie szkolenia

9.30 – 11.45 szkolenie
11.45 – 12.00 I przerwa kawowa
12.00 – 13.30 szkolenie
13.30 – 14.15 przerwa obiadowa
14.15 – 15.45 szkolenie
15.45 – 16.00 II przerwa kawowa
16.00– 16.45 szkolenie
16.45– 17.00 podsumowanie I dnia szkoleń, pytania wnioski

DZIEŃ II

9.00 - rozpoczęcie szkolenia

9.00 – 11.15 szkolenie
11.15 – 11.30 I przerwa kawowa
11.30 – 13.00 szkolenie
13.00 – 13.45 przerwa obiadowa
13.45 – 15.15 szkolenie
15.15 – 15.30 II przerwa kawowa
15.30– 16.15 szkolenie
16.15– 16.30 podsumowanie II dnia szkoleń, pytania wnioski

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w Warszawie na Wydziale Nauk Społecznych WSP im. J. Korczaka przy ul. Urbanistów 3.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved