Ostatnie miejsca na szkolenia

Uprzejmie informujemy, iż zostały ostatnie miejsca na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka.

 

Nazwa szkolenia Terminy
Szkolenie obejmujące prawo pracy, ochronę danych osobowych oraz zamówienia publiczne

Każdy z uczestników pozna podstawy prawa pracy (w oparciu o Kodeks pracy oraz wyroki sądów), zwłaszcza te przepisy, które mają zastosowanie w instytucjach realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie w instytucjach realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, prawo zamówień publicznych.

6 i 7 lutego

Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji

Każdy z uczestników pozna przepisy odnoszące się do sytuacji dziecka odebranego rodzinie i umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej obowiązki i prawa poszczególnych osób i instytucji zaangażowanych w proces opieki zastępczej na różnych jego etapach.

8 i 9 lutego

Psychopedagogika traumy

2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem - uczestnik nabędzie podstawową wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i objawów traumy oraz jej rodzajów (np.: trauma pokoleniowa, PTSD). Warsztaty będą okazją do przećwiczenia postępowania i reagowania w sytuacjach podejrzenia występowania traumy, odpowiedzi na kluczowe pytanie: jak pomóc, żeby nie zaszkodzić?

15 i 16 lutego

Wypalenie zawodowe

2-dniowy warsztat poprzedzony krótkim wykładem, podczas którego każdy z uczestników pozna przyczyny, skutki, etapy i objawy wypalenia zawodowego (czy ogólniej – życiowego). Następnie podczas warsztatu będzie mieć okazję zastanowić się nad harmonią we własnym życiu. Pozna sposoby przeciwdziałania wypaleniu i sposoby reagowania na wczesnych jego etapach, adekwatne do własnych potrzeb.

19-20 lutego

Podstawy nauki o więzi

2- dniowy warsztat, podczas którego każdy z uczestników przybliży sobie wiedzę dotyczącą tworzenia bliskich relacji emocjonalnych między dzieckiem a opiekunem, rozwoju i typów przywiązania oraz skutków separacji na rozwój dziecka. Następnie podczas warsztatu pozna mechanizmy postępowania i reagowania w trudnych sytuacjach w relacjach wewnątrzrodzinnych, sposoby nawiązywania, podtrzymywania i odbudowywania więzi między członkami rodziny.

22 i 23 lutego

 

Miejsce szkoleń: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Urbanistów 3.

Uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu, a w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie. Więcej informacji i zapisy http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved