III tura szkoleń

Każda osoba, która deklaruje chęć udziału w szkoleniu, może zapisać się tylko na jedno szkolenie.

UWAGA!

Szkolenia zaplanowane na 13-14 grudnia, których organizatorem jest WSP tj. 1. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni-infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line i 2.Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny, zostają odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Szkolenie: „Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji” zaplanowane na 21-22 listopada, których organizatorem jest WSP zostaje odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Szkolenie:” Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni-infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line” zaplanowane na 17-18 października, których organizatorem jest WSP zostaje odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.
Nowy termin szkolenia 13 - 14 grudnia 2018.

Szkolenie:” Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny” zaplanowane na 17-18 października, których organizatorem jest WSP zostaje odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Nowy termin szkolenia 13 - 14 grudnia 2018.

Szkolenia zaplanowane na 03-04 października, których organizatorem jest WSP tj.” Organizacja i kontrola pracy w placówkach realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zostaje przeniesione na 9-10 października ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

 

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

1.Zarządzanie ludźmi

9 - 10 październik 2018r.

2.Organizacja i kontrola pracy w placówkach realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

9 – 10 październik 2018r.

3.Współpraca na rzecz dziecka i rodziny - Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny

13 - 14 grudnia 2018r.

4. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami

13 – 14 listopad 2018r.

5. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji

21 – 22 listopad 2018r

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

1. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami

3 – 4 październik 2018r.

2. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni- infoholizm, cyberprzemoc ,hazard on-line

13 - 14 grudnia 2018r.

3. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm

23 - 24 październik 2018r.

4. Profilaktyka uzależnień związanym z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja)

13 – 14 listopad 2018r.

5. Przemoc w rodzinie- rozpoznanie, interwencja

21 – 22 listopad 2018r.

6. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

4 – 5 grudzień 2018r.

Szkolenia dla asystentów rodziny

1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

25 – 26 wrzesień 2018r.

2. Współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi

23-24 październik 2018r.

3. Asystent rodziny - budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych

4 – 5 grudzień 2018r.

Organizator: Towarzystwo Nasz Dom

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

1.Zarządzanie motywacją pracownika

25 – 26 październik 2018 r

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

1. Psychopedagogika traumy

26 -27 wrzesień 2018 r

2. Praca z rodziną z problemem uzależnienia

25 – 26 październik 2018 r

3. Standaryzacja w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak to robić?

26 -27 wrzesień 2018 r

4. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

26 – 27 wrzesień 2018 r

5. Analiza /diagnoza/ sytuacji rodzinnej

15- 16 listopad 2018 r

6. Przygotowanie do usamodzielnienia

25 – 26 październik 2018 r

7. Wychowawca – mentor – Jak budować autorytet ?

19 -20 listopad 2018 r

8. Superwizja pracy jako wsparcie działań osób pracujących z dziećmi i rodzinami

19-20 listopad 2018 r

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie

Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn

1.Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 

22-23 sierpnia 2018r.

2.Rozwiązywanie problemów wychowawczych

28-29 sierpnia 2018r.

3.Narzędzia pracy koordynatora

4-5 września 2018r.

4.Wypalenie zawodowe

6-7 września 2018r.

5.Psychopedagogika traumy

11-12 września 2018r.

6. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

24-25 października 2018r.

7. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

25-26 października 2018r.

8. Psychopedagogika traumy

6-7 listopada 2018r.

9. Narzędzia pracy koordynatora

7-8 listopada 2018r.

10. Podstawy nauki o więzi

13-14 listopada 2018r.

11. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

15-16 listopada 2018r.

12. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

20-21 listopada 2018r.

13. Przygotowanie do usamodzielnienia

28-29 listopada 2018r.

14. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

6-7 grudnia 2018r.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved