IV tura szkoleń - ruszyła rekrutacja

Każda osoba, która deklaruje chęć udziału w szkoleniu, może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

 

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3 Warszawa

1.Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi

 30-31 stycznia 2019

2.Zarządzanie ludźmi

 4-5 czerwca 2019

3.Praca z rodziną z problemem uzależnienia

 12-13 lutego 2019

4. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznychmi

 12-13 lutego 2019

5. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny-Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny

 12-13 czerwca 2019
 6. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami  26-27 lutego 2019
 7. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie  12-13 marca 2019
 8. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni - infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line  12-13 marca 2019
 9. Podstawy nauki o więzi  12-13 czerwca 2019
 10. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm  26-27 marca 2019
 11. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy  9-10 kwietnia 2019
 12. Wypalenie zawodowe  9-10 kwietnia 2019
 13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami  24-25 kwietnia 2019
 14. Psychopedagogika traumy  23-24 kwietnia 2019
 15. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja)  8-9 maja 2019
 16. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja  8-9 maja 2019
 17. Rozwiązywanie problemów wychowawczych  21-22 maja 2019
 18. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną  21-22 maja 2019
 19. Prawne aspekty pieczy zastępczej  i adopcji  4-5 czerwca 2019

Organizator: Towarzystwo Nasz Dom tel. 508 106 152

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn

 Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek
 1. Zarządzanie motywacją pracownika  14-15 marca 2019
 Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym 21-22.02.2019
 2. Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narządzie pomocy 21-22.02.2019
 3. Analiza, diagnoza sytuacji rodzinnej 21-22.02.2019
 4. Psychopedagogika traumy 18-19.02.2019
 5. Wychowawca- Mentor – Jak budować autorytet? 14-15.03.2019
 6. Przygotowanie do usamodzielnienia 14-15.03.2019
 7. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi 14-15.03.2019
 8. Pakujemy walizkę w podróż: DOROSŁOŚĆ. Przygotowanie do usamodzielnienia 24-25.04.2019
 9. Jak zadbać o siebie - wypalenie zawodowe. Superwizja pracy jako wsparcie działań osób pracujących z dziećmi i rodzinami 24-25.04.2019
 10. Ryzyko uzależnienia od cyfrowego świata u dzieci. Jak pracować z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem? 24-25.04.2019
 11. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi 09-10.05.2019
 12. Skrzynka z narzędziami „– PODPOWIEDNIK dla wychowawców jak opracować skuteczny plan pracy z dzieckiem 09-10.05.2019
 13. Jak wychowywać odpowiedzialne, samodzielne dziecko?”Warsztat z doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 09-10.05.2019
 14. Psychopedagogika traumy 13-14.05.2019
 15. Praca z rodzina z problemem uzależnienia 13-14.052019
 16. Jak warto? Czego nie warto ? - Przygotowanie dziecka do adopcji 13-14.05.2019
 17. Ryzyko uzależnienia od cyfrowego świata u dzieci. Jak pracować z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem? 13-14.06.2019
 18. Rozbroić bombę – jak pracować z agresją u dziecka? Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną 13-14.06.2019

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie, tel. 600 800 149

Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn

1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 29-30 stycznia 2019 r.
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 5-6 lutego 2019 r.
3. Psychopedagogika traumy 7-8 marca 2019 r.
4. Narzędzia pracy koordynatora 12-13 lutego 2019 r.
5. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 14-15 lutego 2019 r.
6. Podstawy nauki o więzi 19-20 lutego 2019r.
7. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną 21-22 lutego 2019 r.
8. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 26-27 lutego 2019 r.
9. Przygotowanie do usamodzielnienia 5-6 marca 2019 r.
10. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 12-13 marca 2019 r.
11. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty 14-15 marca 2018 r.
12. Wypalenie zawodowe 26-27 marca 2019 r.
13. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 25-26 kwietnia 2019 r.
14. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną 7-8 maja 2019 r.
15. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 14-15 maja 2019 r.
16. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 16-17 maja 2019 r.
17. Narzędzia pracy koordynatora 21-22 maja 2019 r.
18. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 23-24 maja 2019 r.
19. Przygotowanie do usamodzielnienia 4-5 czerwca 2019 r.
20. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 11-12 czerwca 2019 r.
21. Wypalenie zawodowe 13-14 czerwca 2019 r.
22. Psychopedagogika traumy 17-18 czerwca 2019 r.
23. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty 24-25 czerwca 2019 r.
24. Podstawy nauki o więzi 26-27 czerwca 2019 r.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved