Ruszył projekt AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

01 lipca ruszył projekt AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ. Projekt trwa 30 miesięcy.

Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele jednostek systemu  wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym  zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny. Działania projektu  dotyczą osób zatrudnionych na terenie makroregionu centralnego obejmującego województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Już we wrześniu ruszy rekrutacja na szkolenia z zakresu: zarządzania w instytucjach pomocy, budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel, stosowania prawa, rozwoju kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami, specjalistyczne dla organów kontrolnych wojewody, dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.

Szczegółowe nazwy szkoleń oraz termin zajęć wkrótce na naszej stronie.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved