Każda osoba, która deklaruje chęć udziału w szkoleniu, może zapisać się tylko na jedno szkolenie.

UWAGA!

Szkolenia zaplanowane na 13-14 grudnia, których organizatorem jest WSP tj. 1. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni-infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line i 2.Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny, zostają odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Szkolenie: „Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji” zaplanowane na 21-22 listopada, których organizatorem jest WSP zostaje odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Szkolenie:” Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni-infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line” zaplanowane na 17-18 października, których organizatorem jest WSP zostaje odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.
Nowy termin szkolenia 13 - 14 grudnia 2018.

Szkolenie:” Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny” zaplanowane na 17-18 października, których organizatorem jest WSP zostaje odwołane ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

Nowy termin szkolenia 13 - 14 grudnia 2018.

Szkolenia zaplanowane na 03-04 października, których organizatorem jest WSP tj.” Organizacja i kontrola pracy w placówkach realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zostaje przeniesione na 9-10 października ze względu na zbyt małą liczbę osób zainteresowanych.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved