Konsultacje będą miały formę: spotkań indywidualnych, czatów przez platformę e-learningową, maili. Konsultanci będą do dyspozycji uczestników do końca trwania projektu, w określonych dniach i godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników. Wprowadzenie konsultantów ma na celu wsparcie uczestników w wykorzystywaniu nabytej wiedzy w praktyce i codziennej pracy. Konsultanci będą odpowiadali na pytania uczestników, wspierali ich we wdrażaniu nowych sposobów działania.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved