Konsultacje będą miały formę: spotkań indywidualnych, czatów przez platformę e-learningową, maili. Konsultanci będą do dyspozycji uczestników do końca trwania projektu, w określonych dniach i godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników. Wprowadzenie konsultantów ma na celu wsparcie uczestników w wykorzystywaniu nabytej wiedzy w praktyce i codziennej pracy. Konsultanci będą odpowiadali na pytania uczestników, wspierali ich we wdrażaniu nowych sposobów działania.

Zakończyliśmy diagnozę potrzeb szkoleniowych i na jej odstawie, już w listopadzie, uruchomimy I turę szkoleń w projekcie.

  • Psychopedagogika traumy
  • Podstawy nauki o więzi
  • Wypalenie zawodowe
  • Rozwiązywanie problemów wychowawczych
  • Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie
  • Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy
  • Szkolenie obejmujące prawo pracy, ochronę danych osobowych oraz zamówienia publiczne
  • Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved