O projekcie

Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja projektu przyczyni się do świadczenia profesjonalnej, trafnej i skutecznej pracy w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Działania projektu skierowane są do:
- asystentów rodziny
- pracowników placówek wsparcia dziennego
- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
- pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
- pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie
- pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego
- pedagogów, psychologów, osób prowadzących terapię
- opiekunów dziecięcych
- pracowników socjalnych w placówce
- rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.
W projekcie będzie uczestniczyło do 2708 osób zatrudnionych na terenie województwa: łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie (Lider), Grupę Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek, Adam Ziomek z Olsztyna oraz Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved