Zapisy na szkolenia

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. Zarządzanie zmianą i zarządzanie projektami (24-25 kwietnia) odwołane!
 2. Zarządzanie ludźmi (24-25 kwietnia) uwaga zmiana terminu na czerwiec! odwołane!
 3. Organizacja i kontrola pracy w placówkach realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zmiana terminu na 21-22 czerwca) odwołane!
 4. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny - Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny (22-23 maja)
 5. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami (29-30 maja) uwaga zmiana terminu na 21-22 czerwca! odwołane!

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami (10-11 maja)
 2. Praca z rodziną z problemem uzależnienia (15-16 maja)
 3. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni- infoholizm, cyberprzemoc ,hazard on-line (17-18 maja)
 4. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm (17-18 maja)
 5. Profilaktyka uzależnień związanym z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) (5-6 czerwca)
 6. Przemoc w rodzinie- rozpoznanie, interwencja (12-13 czerwca)

Organizator: Towarzystwo Nasz Dom
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn

 Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. „Oswoić konflikt” – zarządzaniem konfliktem w zespole (14-15 maja)
 2. „Oswoić konflikt” – zarządzaniem konfliktem w zespole (25-26 czerwca)

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym (14-15 maja)
 2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną (17-18 maja) odwołane
 3. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi (17-18 maja)
 4. Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narządzie pomocy (21-22 maja) odwołane
  uczestników zapraszamy do zapisywania się na sam temat w terminie 11-12 czerwca
 5. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym (11-12 czerwca)
 6. Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narządzie pomocy (11-12 czerwca)
 7. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną (14-15 czerwca) odwołane
 8. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi (14-15 czerwca)

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym (17-18 kwietnia)
 2. Szkolenie obejmujące zamówienia publiczne (17-18 kwietnia)Pr
 3. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny (26-27 kwietnia)
 4. Podstawy nauki o więzi (26-27 kwietnia)
 5. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną (9-10 maja)
 6. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty (15-16 maja)
 7. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną (17-18 maja)
 8. Przygotowanie do usamodzielnienia (23-24 maja)
 9. Wypalenie zawodowe (24-25 maja)
 10. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie (6-7 czerwca)
 11. Narzędzia pracy koordynatora (12-13 czerwca)
 12. Psychopedagogika traumy (12-13 czerwca)
 13. Rozwiązywanie problemów wychowawczych (14-15 czerwca)

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved