Zapisy na szkolenia nowe

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. Zarządzanie ludźmi 25 – 26 wrzesień 2018r.
 2. Organizacja i kontrola pracy w placówkach realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 3 – 4 październik 2018r.
 3. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny - Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 17 – 18 październik 2018r.
 4. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 13 – 14 listopad 2018r.
 5. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 21 – 22 listopad 2018r.

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 3 – 4 październik 2018r.
 2. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyber przestrzeni- infoholizm, cyberprzemoc ,hazard on-line 17 – 18 październik 2018r.
 3. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 23 – 24 październik 2018r.
 4. Profilaktyka uzależnień związanym z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 13 – 14 listopad 2018r.
 5. Przemoc w rodzinie- rozpoznanie, interwencja 21 – 22 listopad 2018r.
 6. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 4 – 5 grudzień 2018r.

Szkolenia dla asystentów rodziny

 1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 25 – 26 wrzesień 2018r.
 2. Współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 23 – 24 październik 2018r.
 3. Asystent rodziny - budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych 4 – 5 grudzień 2018r.

Organizator: Towarzystwo Nasz Dom
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. Zarządzanie motywacją pracownika 25 – 26 październik 2018 r

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Psychopedagogika traumy 26 -27 wrzesień 2018 r
 2. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 25 – 26 październik 2018 r
 3. Standaryzacja w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak to robić? 26 -27 wrzesień 2018 r
 4. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 26 – 27 wrzesień 2018 r
 5. Analiza /diagnoza/ sytuacji rodzinnej 15- 16 listopad 2018 r
 6. Przygotowanie do usamodzielnienia 25 – 26 październik 2018 r
 7. Wychowawca – mentor – Jak budować autorytet ? 19 -20 listopad
 8. Superwizja pracy jako wsparcie działań osób pracujących z dziećmi i rodzinami 19-20 listopad 2018 r

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn

 1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 22-23 sierpnia 2018r.
 2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 28-29 sierpnia 2018r.
 3. Narzędzia pracy koordynatora 4-5 września 2018r.
 4. Wypalenie zawodowe 6-7 września 2018r.
 5. Psychopedagogika traumy 11-12 września 2018r.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved