Zapisy na szkolenia IV tura

Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa tel. 22 823 66 23 WEW.155

1.Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 30-31 stycznia 2019
2.Zarządzanie ludźmi 30-31 stycznia 2019
3.Praca z rodziną z problemem uzależnienia 12-13 lutego 2019
4. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznychmi 12-13 lutego 2019
5. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny-Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 26-27 lutego 2019
6. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 26-27 lutego 2019
7. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 12-13 marca 2019
8. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni - infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line 12-13 marca 2019
9. Podstawy nauki o więzi 26-27 marca 2019
10. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 26-27 marca 2019
11. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy 9-10 kwietnia 2019
12. Wypalenie zawodowe 9-10 kwietnia 2019
13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 24-25 kwietnia 2019
14. Psychopedagogika traumy 24-25 kwietnia 2019
15. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 8-9 maja 2019
16. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 8-9 maja 2019
17. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 21-22 maja 2019
18. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 21-22 maja 2019
19. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 4-5 czerwca 2019

Organizator: Towarzystwo Nasz Dom tel. 508 106 152
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. Zarządzanie motywacją pracownika: 14-15.03.2019r.

  Grupa docelowa: Kadra zarządzająca, dyrektorzy, koordynatorzy i wszyscy, którzy kierują zespołami. Jeśli chcesz mieć zaangażowany zespół to szkolenie jest dla Ciebie. Dowiesz się nie tylko co motywuje ludzi. Dowiesz się jak możesz to robić. Chcesz być dobrym szefem przyjdź na warsztat.

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym: 21-22.02.2019r.

  Grupa docelowa: szkolenie skierowane do osób bezpośrednio pracujących z dzieckiem w pieczy zastępczej: wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunów zastępczych, rodziców lub kandydatów na rodziców. Jeśli chcesz poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wychowywania odpowiedzialnych samodzielnych dzieci to szkolenie jest dla Ciebie! Jeśli na co dzień borykasz się z wieloma problemami w pracy z dzieckiem trudnym, przyjdź na warsztat.

 2. Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narządzie pomocy: 21-22.02.2019r.

  Grupa docelowa: Szkolenie adresowane do osób pracujących z rodzinami zastępczymi: koordynatorów, pracowników organizatora pieczy zastępczej, wspierających rodziny, wychowawców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Chcesz lepiej poznać i zrozumieć rodzinę, opracować skuteczny plan pomocy, zgłoś się na warsztat. Poznasz narzędzia (genogram, analizę i diagnozę rodziny), poćwiczysz ich tworzenie i wymienisz się doświadczeniami z osobami pracującymi podobnie jak Ty.

 3. Analiza, diagnoza sytuacji rodzinnej: 21-22.02.2019r.

  Grupa docelowa: Szkolenie dla asystentów rodzin oraz wszystkich, którzy zajmują się pomocą, pracownicy socjalni, koordynatorzy, asystenci rodzin biologicznych, pedagodzy i wychowawcy placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Celem jest zdobycie praktycznych umiejętności skutecznej pomocy i profesjonalnej pracy z rodziną dysfunkcyjną. Szkolenie prowadzone w formie warsztatu, w sposób aktywny.

 4. Psychopedagogika traumy: 18 -19.02.2019r.

  Grupa docelowa: pracownicy socjalni, koordynatorzy, asystenci rodzin biologicznych, pedagodzy i wychowawcy placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Szkolenie przybliży wszystkie zagadnienia dotyczącej traumy, podstawowych pojęć i definicji, rozumienia traumy w przeszłości, zdobycie praktycznej wiedzy, profesjonalnego przygotowania pomocnych w pracy z traumą w ramach interwencji, diagnozy oraz konsultacji.

 5. Wychowawca- Mentor – Jak budować autorytet?: 14-15.03.2019r.

  Grupa docelowa: wychowawcy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, pedagodzy, wszystkie osoby które pracują z dzieckiem i na rzecz dziecka. Szkolenie odpowie na pytanie kim jest mentor, jak budować autorytet w pracy z dzieckiem.

 6. Przygotowanie do usamodzielnienia: 14-15.03.2019r.

  Grupa docelowa: koordynatorzy, pedagodzy i wychowawcy placówek opiekuńczych i edukacyjnych pracownicy pcpr-ów. Kiedy zaczyna się proces usamodzielnienie, jak przygotować dziecko do samodzielnego funkcjonowania w życiu. Na jakie obszary życia warto zwrócić uwagę. Jakie narzędzia mogą Ci w tym pomóc. Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania zgłoś się na warsztat.

 7. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi: 14-15.03.2019r.

  Grupa docelowa: pracownicy socjalni, koordynatorzy, asystenci rodzin biologicznych, pedagodzy i wychowawcy placówek opiekuńczych i edukacyjnych. Szkolenie przybliży: znaczenie więzi w rozwoju dziecka, czynniki wpływające na wytworzenie więzi pozabezpiecznych, sposoby pracy z dzieckiem z zaburzoną więzią i zaburzeniami regulacji emocji. Dodatkowo omówiony zostanie problem uzależniania się od wirtualnego świata u dzieci z zaburzeniami więzi.

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn tel. 600 800 149

1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 29-30 stycznia 2019 r.
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 5-6 lutego 2019 r.
3. Psychopedagogika traumy 7-8 marca 2019 r.
4. Narzędzia pracy koordynatora 12-13 lutego 2019 r.
5. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 14-15 lutego 2019 r.
6. Podstawy nauki o więzi 19-20 lutego 2019r.
7. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną 21-22 lutego 2019 r.
8. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 26-27 lutego 2019 r.
9. Przygotowanie do usamodzielnienia 5-6 marca 2019 r.
10. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 12-13 marca 2019 r.
11. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty 14-15 marca 2018 r.
12. Wypalenie zawodowe 26-27 marca 2019 r.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved