Zapisy na szkolenia IV tura

Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa tel. 22 823 66 23 WEW.155 albo tel. 603-630-879 w dniach szkoleń

 1. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 30-31 stycznia 2019
 2. Zarządzanie ludźmi 4-5 czerwca 2019
 3. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 12-13 lutego 2019
 4. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznychmi 12-13 lutego 2019
 5. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny-Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 12-13 czerwca 2019
 6. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 26-27 lutego 2019
 7. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 12-13 marca 2019
 8. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni - infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line 12-13 marca 2019
 9. Podstawy nauki o więzi 12-13 czerwca 2019
 10. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 26-27 marca 2019
 11. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy 9-10 kwietnia 2019
 12. Wypalenie zawodowe 9-10 kwietnia 2019
 13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 24-25 kwietnia 2019
 14. Psychopedagogika traumy 23-24 kwietnia 2019
 15. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 8-9 maja 2019
 16. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 8-9 maja 2019
 17. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 21-22 maja 2019
 18. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 21-22 maja 2019
 19. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 4-5 czerwca 2019

   

Organizator: Towarzystwo Nasz Dom tel. 508 106 152
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn

Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek

 1. Zarządzanie motywacją pracownika: 14-15.03.2019r.

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym: 21-22.02.2019r.
 2. Zrozumieć rodzinę. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narządzie pomocy: 21-22.02.2019r.
 3. Analiza, diagnoza sytuacji rodzinnej: 21-22.02.2019r.
 4. Psychopedagogika traumy: 18 -19.02.2019r.
 5. Wychowawca- Mentor – Jak budować autorytet?: 14-15.03.2019r.
 6. Przygotowanie do usamodzielnienia: 14-15.03.2019r.
 7. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi: 14-15.03.2019r.
 8. Pakujemy walizkę w podróż: DOROSŁOŚĆ. Przygotowanie do usamodzielnienia: 24-25.04.2019r.
 9. Jak zadbać o siebie - wypalenie zawodowe. Superwizja pracy jako wsparcie działań osób pracujących z dziećmi i rodzinami: 24-25.04.2019r.
 10. Ryzyko uzależnienia od cyfrowego świata u dzieci. Jak pracować z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem?: 24-25.04.2019r.
 11. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią. Podstawy nauki o więzi: 09-10.05.2019r.
 12. Skrzynka z narzędziami „– PODPOWIEDNIK dla wychowawców jak opracować skuteczny plan pracy z dzieckiem: 09-10.05.2019r.
 13. Jak wychowywać odpowiedzialne, samodzielne dziecko?”Warsztat z doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych: 09-10.05.2019r.
 14. Psychopedagogika traumy: 13-14.05.2019r.
 15. Praca z rodzina z problemem uzależnienia: 13-14.05.2019r.
 16. Jak warto? Czego nie warto ? - Przygotowanie dziecka do adopcji: 13-14.05.2019r.
 17. Ryzyko uzależnienia od cyfrowego świata u dzieci. Jak pracować z dzieckiem zagrożonym uzależnieniem?: 13-14.06.2019r.
 18. Rozbroić bombę – jak pracować z agresją u dziecka? Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną: 13-14.06.2019r.

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie, tel. 600 800 149
Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn

 1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 29-30 stycznia 2019 r.
 2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 5-6 lutego 2019 r.
 3. Psychopedagogika traumy 7-8 marca 2019 r.
 4. Narzędzia pracy koordynatora 12-13 lutego 2019 r.
 5. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 14-15 lutego 2019 r.
 6. Podstawy nauki o więzi 19-20 lutego 2019r.
 7. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną 21-22 lutego 2019 r.
 8. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 26-27 lutego 2019 r.
 9. Przygotowanie do usamodzielnienia 5-6 marca 2019 r.
 10. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 12-13 marca 2019 r.
 11. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty 14-15 marca 2018 r.
 12. Wypalenie zawodowe 26-27 marca 2019 r.
 13. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 25-26 kwietnia 2019 r. 
 14. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną 7-8 maja 2019 r.
 15. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 14-15 maja 2019 r.
 16. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 16-17 maja 2019 r.
 17. Narzędzia pracy koordynatora 21-22 maja 2019 r.
 18. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 23-24 maja 2019 r.
 19. Przygotowanie do usamodzielnienia 4-5 czerwca 2019 r.
 20. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 11-12 czerwca 2019 r.
 21. Wypalenie zawodowe 13-14 czerwca 2019 r.
 22. Psychopedagogika traumy 17-18 czerwca 2019 r.

  Jeśli jesteś: osobą pracującą z rodzinami zastępczymi (koordynatorem, pracownikiem socjalnym) lub osobą pracującą bezpośrednio z dziećmi w pieczy zastępczej (wychowawcą, pedagogiem) to zdecydowana większość dzieci, z którymi masz kontakt doświadczyło traumy interpersonalnej (przywiązania). Dlatego też niezwykle ważne jest, aby rozmawiać na temat specyfiki funkcjonowania skrzywdzonego dziecka. Podczas szkolenia będziesz miał/miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat traumy u dzieci, zarówno w kontekście jej diagnozy, jak i terapii. Omówić jej międzypokoleniową transmisję, czy szereg towarzyszących jej zaburzeń. Poza wieloma przykładami z praktyki cennym elementem szkolenia jest także wymiana doświadczeń i wątpliwości między uczestnikami.

 23. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty 24-25 czerwca 2019 r.

  Jeśli jesteś osobą pracującą z rodziną , udzielasz lub organizujesz system wsparcia rodzinom, sama tworzysz rodzinę zastępczą lub adopcyjną czy zadajesz sobie pytanie jak wspomóc swoją rodzinę by lepiej radziła sobie z wymaganiami życia zapraszam na warsztat Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty. Twoja wiedza o rodzinie wynikająca z codziennego obcowania z nią pozwali lepiej ją zrozumieć. Warto spojrzeć na rodzinę jak na system złożony z osób, pomiędzy którymi istnieją więzi emocjonalne, społeczne i duchowe. System ten ma określoną strukturę i panują w nim reguły służące utrzymaniu równowagi. Przybliżymy mechanizmy , które odczuwalne są w życiu każdej rodziny np. mechanizm sprzężenia zwrotnego, czy stabilizującą funkcję objawu.
  Celem warsztatu jest wzmocnienie osób w działaniach na rzecz rodziny, zdobycie praktycznej i funkcjonalnej wiedzy. Pracy z rodzinami uczymy się w praktyce. Warto więc korzystać z doświadczeń innych , mogą być źródłem inspiracji , warto dzielić się doświadczeniami. Skorzystaj my więc razem.

 24. Podstawy nauki o więzi 26-27 czerwca 2019 r.

  Jeżeli jesteś:
  osobą pracującą bezpośrednio z dziećmi i rodzinami zastępczymi lub osobą, która współtworzy system wspierania rodziny i pieczy zastępczej i chcesz: dowiedzieć się, jakie znaczenie ma przywiązanie w życiu człowieka; w jaki sposób formują się więzi, co to są wzorce przywiązania i w jaki sposób wpływają na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka; chcesz poznać teorie naukowe dotyczące przywiązania, ale też poznać praktyczne kierunki pomocy w sytuacji zaburzeń więzi,
  to szkolenie jest dla Ciebie!
  Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych. Praca metodami aktywnymi takimi jak: omawianie konkretnych przypadków, dyskusja, „burza mózgów”, praca w podgrupach, mini-wykłady oraz scenki. Nieodłącznym elementem uczącym jest także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved