Zapisy na szkolenia V tura

Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa tel. 22 823 66 23 WEW.155 albo tel. 603-630-879 w dniach szkoleń

 1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 21-22 sierpnia 2019
 2. Psychopedagogika traumy 21-22 sierpnia 2019
 3. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 3-4 września 2019
 4. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 3-4 września 2019
 5. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 17-18 września 2019
 6. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 17-18 września 2019
 7. Asystent rodziny- metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 26-27 września 2019

  2 dniowy warsztat  skierowany do asystentów rodziny i ich przełożonych. Każdy uczestnik nabędzie podstawową wiedzę jak rozumieć i stosować w praktyce zadania, kompetencje i odpowiedzialność asystenta rodziny oraz jak zachować profesjonalizm w budowaniu relacji z klientem i tworzeniu planu pracy z rodziną. Warsztat będzie okazją do rozwijania umiejętności motywowania klientów do zmiany, zgodnie z Podejściem Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (PSR)

 8. Zarządzanie ludźmi 26-27 września 2019

  Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Czym jest zarządzanie  ? 
  2. Krótkie  wprowadzenie do teorii zarządzania ( definicje i koncepcje) 
  3. Cechy i osobowość lidera. 
  4. Style zarządzania,  typy szefów, rola kompetencji osobistych w zarządzaniu ludźmi.
  5. Efektywna komunikacja w procesie zarządzania ( style komunikacji , style słuchania) 
  6. Określanie celów i delegowanie zadań. 
  7. Motywowanie jednostki i zespołu. 
  8. Konstruktywna informacja zwrotna i jej rola w procesie zarządzania.
  9. Trudne sytuacje w zarządzaniu ludźmi. 
  10. Dobre praktyki zarządzania - studia przypadków. 

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, tel.  600 800 179

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych 3-4 września 2019
 2. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy  z rodziną 10-11 września 2019
 3. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 12-13 września 2019
 4. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 17-18 września 2019
 5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 19-20 września 2019
 6. Psychopedagogika traumy 7-8 października 2019  (14-15 października 2019)

Organizator szkolenia: Towarzystwo Nasz Dom
Miejsce szkolenia: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty,
Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn  tel.  508 106 152

 1. Psychopedagogika traumy 2-3 października 2019
 2. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka, praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią i zwiększoną podatnością na uzależnienia. Podstawy nauki o więzi. 2-3 października 2019
 3. Psychopedagogika traumy 8-9 października 2019

 

 

 

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved