Zapisy na szkolenia V tura

Każda osoba która deklaruje chęć udziału w szkoleniu może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Miejsce szkolenia: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa tel. 22 823 66 23 WEW.155 albo tel. 603-630-879 w dniach szkoleń

 1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 21-22 sierpnia 2019
 2. Psychopedagogika traumy 21-22 sierpnia 2019
 3. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 3-4 września 2019
 4. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 3-4 września 2019
  Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia:
  • uzależnienia czynnościowe a uzależnienia chemiczne,
  • mechanizmy psychologiczne w uzależnieniach,
  • przyczyny/objawy/skutki uzależnień czynnościowych,
  • czynniki ryzyka i czynniki chroniące,
  • profilaktyka w obszarze uzależnień czynnościowych/wybrane projekty, kampanie itp./przygotowanie do prowadzenia zajęć profilaktycznych,
  • interwencja profilaktyczna,
  • uzależnienie od internetu, komputera, gier,
  • fonoholizm,
  • hazard,
  • zakupoholizm.
 5. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 17-18 września 2019
 6. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) 17-18 września 2019
 7. Asystent rodziny- metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 26-27 września 2019
 8. Zarządzanie ludźmi 26-27 września 2019

Organizator szkolenia: GRUPA OSB s.c. w Olsztynie
Miejsce szkolenia: Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, tel.  600 800 179

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych 3-4 września 2019
 2. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy  z rodziną 10-11 września 2019
 3. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 12-13 września 2019
 4. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny 17-18 września 2019
 5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 19-20 września 2019
 6. Psychopedagogika traumy 7-8 października 2019  (14-15 października 2019)

 

 

 

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved