Zapisy na szkolenia VI tura

Projekt „Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” to cykl BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ.

Szkolenia (jedno- i dwudniowe) obejmują szeroki zakres tematyczny, a ich celem jest podnoszenie kompetencji pracowników, a tym samym jakości usług w obszarze wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie otrzymacie Państwo link z zaproszeniem do szkolenia. 
Dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ.
Szkolenia rozpoczynają się od godziny 9:00 do 12:00 on-line (zdalnie), a od godziny 13:00 do 16:00 offline - część statyczna, praca na materiałach (kazusy, nagrany wykład).
 
 
1. Sztuka motywacji: jak pracować z osobą niezmotywowaną 17-18 październik 2020 r.
2. Zarządzanie sobą w czasie 17-18 październik 2020 r.
3. Praca z klientem agresywnym, skracającym dystans 17-18 październik 2020 r.
4. Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym 30-31 październik 2020 r.
5. Wybrane aspekty zarządzania w nurcie TSR (kadra kierownicza OPS-ów) 30-31 październik 2020 r.
6. Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych Ustawą "Za życiem" (asystenci rodzin i pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 30-31 październik 2020 r.
7. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży 14-15 listopad 2020 r.
8. Szkolenia z zakresu zmian w przepisach prawa: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i program rodzina 500+ (pracownicy Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia) 
14-15 listopad 2020 r.
9. Szkolenie z zakresu edukacji finansowej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny 14-15 listopad 2020 r.
10. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc 28-29 listopad 2020 r.
11. Praca z osobą uzależnioną 28-29 listopad 2020 r.
12. Jak budować swój autorytet, jak radzić sobie z agresją wychowanków 28-29 listopad 2020 r.
13. Metody dialogu motywacyjnego - praca z nastolatkiem sprawiającym trudności wychowawcze 12-13 grudzień 2020 r.
14. Cyberprzemoc wśród młodzieży 12-13 grudzień 2020 r.
15. Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy 12-13 grudzień 2020 r.
16. Depresja u dzieci i młodzieży 17-18 grudzień 2020 r.
17. Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 17-18 grudzień 2020 r.
 
 
 

Do udziału zapraszamy osoby zatrudnione na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Szkolenia skierowane są do:  

- asystentów rodziny 

- pracowników placówek wsparcia dziennego 

- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

- pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

- pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie  

- pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego 

- pedagogów  

- psychologów  

- osób prowadzących terapię 

- opiekunów dziecięcych 

- pracowników socjalnych w placówce 

- rodzin zastępczych  

- osób prowadzących rodzinne domy dziecka  

 
Przed szkoleniem prosimy o sprawdzenie ustawień kamerki i dźwięku, aby mogli Państwo w pełni i bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach. 
Każda osoba, która deklaruje chęć udziału w szkoleniu, może zapisać się tylko na jedno szkolenie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. 
 
 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizator szkolenia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, tel. 22 823 66 23 wew. 144 lub 155

Miejsce szkolenia I: Wydział Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, Warszawa 

1. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 5-6 marca 2020
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 5-6 marca 2020
3. Psychopedagogika traumy 12-13 marca 2020
4. Zarządzanie ludźmi 12-13 marca 2020
5. Wypalenie zawodowe 19 marca 2020
6. Podstawy nauki o więzi 20 marca 2020
7. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 19-20 marca 2020
8. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych 23-24 marca 2020
9. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 26-27 marca 2020
10. Pozyskiwane funduszy i zarządzanie projektami Uwaga! Nowy termin 26 marca 2020
11. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji Uwaga! Nowy termin 31 marca 2020  

12. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm 2-3 kwietnia 2020
13. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 2-3 kwietnia 2020
14. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi Uwaga! Nowy termin 16-17 kwietnia 2020
15. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line Uwaga! Nowy termin 16-17 kwietnia 2020
16. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny Uwaga! Nowy termin 20-21 kwietnia 2020
17. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną Uwaga! Nowy termin 23-24 kwietnia 2020
18. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy Uwaga! Nowy termin 23-24 kwietnia 2020
19. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) Uwaga! Nowy termin 7-8 maja 2020

Miejsce szkolenia II: Przystanek Toruń, ul. Chłopickiego 4, Toruń

1. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny – opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny 13-14 lutego 2020
2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną 27-28 lutego 2020 
3. Psychopedagogika traumy 27-28 lutego 2020
4. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 5-6 marca 2020 
5.  Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji 12 marca 2020
6. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami 13 marca 2020
7. Rozwiązywanie problemów wychowawczych 12-13 marca 2020
8. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy Uwaga! Nowy termin 12-13 marca 2020 
9. Wypalenie zawodowe 19 marca 2020
10. Podstawy nauki o więzi 20 marca 2020
11. Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja 19-20 marca 2020
12. Psychopedagogika traumy Uwaga! Nowy termin 19-20 marca 2020
13. Zarządzanie ludźmi 26-27 marca 2020
14. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 26-27 marca 2020
15. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych 2-3 kwietnia 2020
16. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie 2-3 kwietnia 2020
17. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi 7-8 kwietnia 2020
18. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm Uwaga! Nowy termin 16-17 kwietnia 2020
19. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami Uwaga! Nowy termin 16-17 kwietnia 2020
20. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni – infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line Uwaga! Nowy termin 23-24 kwietnia 2020
21. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja) Uwaga! Nowy termin 23-24 kwietnia 2020

 

Organizator szkolenia: Towarzystwo Nasz Dom, tel. 508 106 152

Miejsce szkolenia: Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, al. Hrabska 4, Raszyn

1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych. Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną 22-23 stycznia 2020
2. Psychopedagogika traumy 4-5 lutego 2020
3. (Nie)grzeczne dziecko – jak pracować? Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym 4-5 lutego 2020
4. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią i zwiększoną podatnością na uzależnienia. Podstawy nauki o więzi
    Uwaga! Nowy termin
26-27 marca 2020
5. Psychopedagogika traumy Uwaga! Nowy termin
26-27 marca 2020
6. (Nie)grzeczne dziecko – jak pracować? Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym 26-27 marca 2020
7. Praca z rodziną z problemem uzależnienia 26-27 marca 2020

 

Organizator szkolenia: Grupa OSB, tel. 89 542 42 70

Miejsce szkolenia: Ostrołęka

1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie - 25 lutego 2020
2. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny - 24 marca 2020
3. Psychopedagogika traumy - 25 marca 2020
4. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną - 26 marca 2020
5. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną - 31 marca 2020
6. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym - 1 kwietnia 2020

Miejsce szkolenia: Radom

1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie - 10 marca 2020
2. Psychopedagogika traumy - 11 marca 2020
3. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną - 12 marca 2020
4. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną - 17 marca 2020
5. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych; umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym - 18 marca 2020
6. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny - 19 marca 2020

Miejsce szkolenia: Toruń

1. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny- opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny - 13-14 lutego 2020
2. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną - 27-28 lutego 2020
3. Psychopedagogika traumy - 27-28 lutego 2020
4. Podstawy nauki o więzi - 20 marca 2020
5. Współpraca interdyscyplinarna- asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi - 7-8 kwietnia 2020

 

 

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 5

© 2017-2018 All Rights Reserved